Zastosowanie i przykłady profitów z zastosowania produktów

Pył krzemionkowy, mikrokrzemionka, zagęszczony pył krzemionkowy SiO2

 • - Dodatek (Dodatek mineralny) w produkcji; (gotowych mieszanek) betonów, produktów przeznaczonych do napraw (tynki i zaprawy), betonu natryskowego przy pomocy sprężonego powietrza.
 • - Produkcja uszczelnień i klejów.
 • - Produkcja polimerów.
 • - Składnik w mieszankach do produkcji materiałów ogniotrwałych.
 • - Produkcja rozcieńczalników, środków do mycia i czyszczenia, produkcja tynków.

Produkcja wyrobów ogniotrwałych: cegieł, płytek, zastawy stołowej, urządzeń sanitarnych, rur glinianych przeznaczonych do procesów wysokotemperaturowych, betonu ogniotrwałego i specjalnych betonów.

 • - Produkcja nieukształtowanych materiałów ogniotrwałych glinokrzemianowych.
 • - Dodatek do SiC przy produkcji wykładzin pieców.
 • - Ochrona powierzchni przed ścieraniem.
 • - Produkcja specjalnej ceramiki.
 • - Przemysł cementowy: surowiec do produkcji klinkieru.
 • - Produkcja z wykorzystaniem pyłu kominowego/ klinkieru z wykorzystaniem preparatów: cementu, hydraulicznego materiału wiążącego, materiału o kontrolowanej małej wytrzymałości, betonu (mieszanek gotowych lub prefabrykatów), zaprawy i tynku.
 • - Dodatek do szpachlówek podłogowych.
 • - Produkcja szkła
 • - Produkcja wyrobów przeznaczonych do kopania szybów.
 • - Produkcja wyrobów przeznaczonych do kopania szybów.
 • - Stabilizacja w kopalniach i kamieniołomach.
 • - Produkcja pigmentów nieorganicznych.
 • - Składnik w recepturze monolitycznych materiałów ogniotrwałych.
 • - Produkcja materiałów procesowych używanych w przemyśle chemicznym.

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo

 • - Czynnik zapobiegający spiekaniu w nawozach sztucznych.
 • - Sztuczny nawóz krzemionkowy używany w rolnictwie.

Produkcja wyrobów gumowych

 • - Produkcja podkładek, materiałów na podkładki i uszczelek.
 • - Produkcja wyrobów gumowych
 • - Produkcja wyrobów gumowych powlekanych i tuszów

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, łącznie z mieszaniem i konwersją